Ανεμολόγιο

Άνεμος

Περιγραφή

Ψαράδικα

Αγγλικά

Β

Βοριάς ή Βόρειος

Τραμουντάνα

N

ΒΒΑ

Βόρειος - βορειοανατολικός

Γρεγοτραμουντάνα

NNE

ΒΑ

Βορειοανατολικός

Γρέγος

NE

ΒΑΑ

Βορειοανατολικός - ανατολικός

Γρεγολεβάντες

NEE

Α

Ανατολικός

Λεβάντες

E

ΝΑΑ

Νοτιοανατολικός - ανατολικός

Σοροκολεβάντες

SEE

ΝΑ

Νοτιοανατολικός

Σορόκος

SE

ΝΝΑ

Νότιος - νοτιοανατολικός

Σοροκόστρια

SSE

Ν

Νότιος ή νοτιάς

Όστρια

S

ΝΝΔ

Νότιος - νοτιοδυτικός

Οστριογάρμπης

SSW

ΝΔ

Νοτιοδυτικός

Γαρμπής

SW

ΝΔΔ

Νοτιοδυτικός - δυτικός

Πουνεντόγαρμπης

SWW

Δ

Δυτικός

Πουνέντες

W

ΒΔΔ

Βορειοδυτικός - δυτικός

Πουνεντομαϊστρος

NWW

ΒΔ

Βορειοδυτικός

Μαΐστρος

NW

ΒΒΔ

Βόρειος - βορειοδυτικός

Μαϊστροτραμουντάνας

NNW